Connecting Consciousness

“Ani cala na wschód”

Odtajnione dokumenty pokazują,
że Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates,
Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major i Woerner
zapewniali sowieckich przywódców
o bezpieczeństwie przed ekspansją NATO.

Waszyngton, 12 grudnia 2017 r. – Słynne zapewnienie Sekretarza Stanu USA Jamesa Bakera “ani cala na wschód” dotyczące ekspansji NATO podczas jego spotkania z przywódcą Związku Radzieckiego Michaiłem Gorbaczowem 9 lutego 1990 r. było częścią kaskady zapewnień dotyczących bezpieczeństwa Związku Radzieckiego składanych przez zachodnich przywódców Gorbaczowowi i innym radzieckim urzędnikom w trakcie procesu zjednoczenia Niemiec w 1990 r. i w 1991 r., zgodnie z odtajnionymi dokumentami amerykańskimi, radzieckimi, niemieckimi, brytyjskimi i francuskimi opublikowanymi dziś przez Archiwum Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie George’a Washingtona (http://nsarchive.gwu.edu).

Dokumenty te pokazują, że wielu przywódców krajowych rozważało i odrzucało członkostwo Europy Środkowej i Wschodniej w NATO od początku 1990 roku do 1991 roku, że dyskusje na temat NATO w kontekście negocjacji w sprawie zjednoczenia Niemiec w 1990 roku wcale nie ograniczały się wyłącznie do statusu terytorium Niemiec Wschodnich, oraz że późniejsze radzieckie i rosyjskie skargi na wprowadzanie w błąd w sprawie ekspansji NATO były oparte na pisemnych notatkach i telekonferencjach na najwyższych szczeblach.

Dokumenty te wzmacniają krytykę byłego dyrektora CIA Roberta Gatesa dotyczącą “forsowania ekspansji NATO na wschód [w latach 90-tych], kiedy Gorbaczow i inni byli przekonani, że do tego nie dojdzie.”[1] Kluczową frazą, popartą dokumentami, jest “przekonani”.

Prezydent George H.W. Bush zapewnił Gorbaczowa podczas szczytu na Malcie w grudniu 1989 roku, że Stany Zjednoczone nie wykorzystają (“nie podskakiwałem na Murze Berlińskim”) rewolucji w Europie Wschodniej, by zaszkodzić sowieckim interesom; ale ani Bush, ani Gorbaczow w tamtym momencie (czy też zachodnioniemiecki kanclerz Helmut Kohl) nie spodziewali się tak rychłego upadku Niemiec Wschodnich lub szybkiego zjednoczenia Niemiec[2].

UWAGA! By przeczytać artykuł w języku polskim, po wklejeniu linku źródłowego https://shorturl.ac/7bf5n do tłumacza https://translate.google.com/, ustaw język na PL i kliknij w “przetłumaczony” link po stronie PL.

EN / DE