Connecting Consciousness

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CC I POLITYKI

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CC I POLITYKI Pamiętając, że rok 2024 jest rokiem wyborczym w USA Connecting Consciousness jest organizacją duchową, a nie polityczną. Wspieramy jednak suwerenność

Read More »

Wiadomości głównego nurtu…

Przejście na standard twardej waluty staje się coraz ważniejszy jako najlepszy sposób na naprawienie problemów w Kanadzie z chwiejącą się gospodarką. Czy kraj ten –

Read More »
EN / DE