Connecting Consciousness

Polityka prywatności

Jak szanujemy prywatność, gdy mamy do czynienia z danymi osobowymi gromadzonymi przez naszą organizację?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które my, Connecting Consciousness, zbieramy o osobach wchodzących w interakcję z naszą organizacją. Wyjaśnia ona, jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące tego powiadomienia, skontaktuj się z nami pod adresem admin@connectingconsciousness.org.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy
Poniższa tabela wyjaśnia rodzaje danych, które gromadzimy, oraz podstawę prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, na podstawie której dane te są przetwarzane.

Cel
Zapytanie o naszą organizację  i jej pracę
Zapisywanie się jako członek
Funkcjonalność strony internetowej
Dane (kluczowe elementy)
Imię, e-mail, wiadomość
Imię i nazwisko, e-mail, informacje kontaktowe, powody, dla których chcesz zostać członkiem CC
Aktywność na stronie internetowej zbierana za pomocą plików cookie
Podstawa
Prawnie uzasadnione interesy – musimy przeczytać i przechować Twoją wiadomość, aby móc odpowiedzieć w sposób, jakiego byś oczekiwał.
Umowa – przesyłając formularz zgłoszeniowy, nawiązujesz z nami stosunek umowny, zgodnie z naszymi Warunkami członkostwa.
Prawnie uzasadnione interesy – musimy przechowywać niewielką ilość informacji, zwykle za pomocą plików cookie, aby zapewnić funkcjonalność, której oczekujesz.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane
Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w sposób odpowiedni, biorąc pod uwagę podstawę, na jakiej zostały zebrane, zgodnie z tabelą na górze. Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim.
Na przykład, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby: odpowiadać na zapytania, które do nas wysyłasz; jeśli wyraziłeś na to zgodę, wysyłać Ci pocztą elektroniczną informacje marketingowe dotyczące naszej pracy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

3. Kiedy udostępniamy Twoje dane
Twoje dane będziemy udostępniać tylko w obrębie naszej organizacji. Wyraziłeś/aś wyraźną zgodę na przekazywanie przez nas danych do  koordynatora w swoim kraju. Będziemy przekazywać dane naszym koordynatorom krajowym spoza UE tylko wtedy, gdy zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z artykułem 46 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane
Poważnie traktujemy zasady minimalizacji i usuwania danych i stosujemy wewnętrzne zasady, które gwarantują, że zawsze prosimy o podanie tylko minimalnej ilości danych dla danego celu i usuwamy te dane niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne. Jeśli dane są zbierane na podstawie zgody, będziemy starać się o jej odnowienie przynajmniej raz na trzy lata.

5. Prawa, jakie masz w stosunku do swoich danych
Przysługuje Ci szereg praw dotyczących Twoich danych, które obejmują następujące kwestie:
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, a my maksymalnie ułatwimy Ci to zadanie (np. umieszczając linki “wypisz się” na końcu wszystkich naszych e-maili marketingowych).
•    Masz prawo poprosić o poprawienie i/lub usunięcie swoich informacji
•    Masz prawo dostępu do swoich danych.
•    Masz prawo do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

Pełne zestawienie Twoich praw dotyczących Twoich danych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/przetwarzanie-danych-osobowych
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do praw wymienionych powyżej lub jakichkolwiek innych praw, które masz w stosunku do swoich danych na mocy obowiązującego prawa, skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że powoływanie się na niektóre z tych praw, np. prawo do usunięcia Twoich danych, uniemożliwi nam dalsze świadczenie niektórych usług na Twoją rzecz. Jednak tam, gdzie to możliwe, zawsze będziemy starali się zapewnić jak największy dostęp do Twoich praw, jednocześnie kontynuując świadczenie jak największej liczby usług na Twoją rzecz.

6. Pliki cookie i śledzenie użytkowania
Cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który jest pobierany na twój komputer, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookie są wykorzystywane przez wiele stron internetowych i mogą robić wiele rzeczy, np. zapamiętywać Twoje preferencje, zapisywać, co umieściłeś w koszyku, czy liczyć liczbę osób odwiedzających stronę.
Tam, gdzie pliki cookie są używane do zbierania danych osobowych, wymieniamy te cele w punkcie 1 powyżej, wraz z innymi danymi osobowymi, które zbieramy. Używamy jednak także niektórych plików cookie, które nie zbierają danych osobowych, ale pomagają nam zbierać anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej strony. W tym celu używamy Google Analytics. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje zbierane przez Google Analytics o korzystaniu z naszej strony internetowej nie pozwalają na identyfikację osób. Dane te są zbierane anonimowo,  przechowywane przez Google i wykorzystywane przez nas do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Polityka prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Modyfikacje
Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejszą Politykę Prywatności, a jej najbardziej aktualną wersję opublikujemy na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana w znaczący sposób ograniczy Twoje prawa, powiadomimy o tym osoby, których dane osobowe przechowujemy i których ta zmiana dotyczy.
Jak szanujemy prywatność, gdy mamy do czynienia z danymi osobowymi gromadzonymi przez naszą organizację.
Jak szanujemy prywatność, gdy mamy do czynienia z danymi osobowymi gromadzonymi przez naszą organizację.

EN / DE