Connecting Consciousness

RALAND J BRUNSON V’s ALMA S. ADAMS…

Jak omawiano w poprzednich postach, historyczna sprawa Sądu Najwyższego dotycząca oszustw wyborczych wypłynęła na powierzchnię i została dodana do awaryjnego docketu sądu.

Docket 22-380: Raland J. Brunson, Petitioner v. Alma S. Adams, et al.

Sprawa dotyczy możliwości usunięcia urzędującego prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych wraz z 388 członkami Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Respondenci zostali prawidłowo ostrzeżeni i zostali poproszeni o przeprowadzenie śledztwa w sprawie wysoce tajnego, szybkiego i potężnego wroga, dążącego do zniszczenia konstytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
W sprawie zarzuca się, że Kongres nie wywiązał się ze swoich konstytucyjnych obowiązków, ignorując ochronę infrastruktury krytycznej (systemów wyborczych) podczas stanu zagrożenia narodowego.

Sądy amerykańskie konsekwentnie utrzymują, że oszustwo unieważnia wszystko (US v Throckmorton, 1878).

Odmowa pozwanych przeprowadzenia dochodzenia w sprawie roszczenia Kongresu (wroga) jest aktem zdrady i oszustwa ze strony pozwanych.
Skuteczna manipulacja wyborami w USA stanowi akt wojny.

EN / DE