Connecting Consciousness

Wiadomości głównego nurtu…

Przejście na standard twardej waluty staje się coraz ważniejszy jako najlepszy sposób na naprawienie problemów w Kanadzie z chwiejącą się gospodarką.

Czy kraj ten – ustalając swoją walutę w oparciu o kombinację metali szlachetnych, ropy, podstawowych mieszkań i żywności – mógłby wyłonić się na lidera światowej gospodarki bardzo potrzebującej reform?

https://www.nysun.com/article/a-move-to-a-hard-currency-standard-is-coming-into-focus-as-the-best-way-to-fix-canadas-teetering-economy

EN / DE