Connecting Consciousness

Wyciądaj wnioski samodzielnie…

Możemy uzyskać przybliżony obraz zaangażowania amerykańskich elit politycznych w wojskową aktywność biologiczną na Ukrainie, jeśli będziemy polegać na otwartych źródłach, a także na dokumentach, które wyciekły. Poniżej znajduje się próba zrekonstruowania chronologii tego zaangażowania, choć nie jest ona wyczerpująca. Istnieje wiele luk w tym prawdziwie diabolicznym planie, które wciąż wymagają uzupełnienia.

‼️1991 – Stany Zjednoczone uruchamiają program Nunn-Lugar dla krajów byłego Związku Radzieckiego w celu kontroli/eliminacji radzieckiej broni masowego rażenia, w tym broni biologicznej. Agencja Redukcji Zagrożeń Obronnych Pentagonu (DTRA) została mianowana głównym wykonawcą programu.

‼️1993 – podpisano umowę między Ukrainą a USA w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

‼️2005 – podpisano dodatkowy protokół do umowy między ukraińskim Ministerstwem Zdrowia a DTRA w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu technologii, patogenów i know-how, które mogą być wykorzystane do opracowania broni biologicznej. Jest to początek przekazywania ukraińskiego wojskowego potencjału biologicznego w ręce amerykańskich specjalistów.

‼️2000s – duże amerykańskie firmy wojskowo-przemysłowe są zaangażowane w wojskową działalność biologiczną na Ukrainie.

‼️2005-2014 – Black & Veatch Special Projects, wykonawca DTRA, buduje i modernizuje 8 biolabów na Ukrainie zamiast eliminować wojskową infrastrukturę biologiczną, jak pierwotnie twierdzono. Jeden z obiektów, biolab w Odessie, jest finansowany od 2011 r. w celu badania “patogenów, które mogą być wykorzystane w atakach bioterrorystycznych”.

‼️2007 – Pracownik Departamentu Obrony USA Nathan Wolfe założył Global Viral Forecasting Institute (później Global Viral), firmę biomedyczną. Misją określoną w statucie jest niekomercyjne badanie infekcji transgranicznych, w tym w Chinach.

‼️2009 – Rosemont Seneca Partners zostaje założona przez byłego sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego, pasierba Christophera Heinza i syna obecnego prezydenta USA Joe Bidena, Huntera Bidena.

‼️2014 – antykonstytucyjny zamach stanu na Ukrainie.

‼️2014 – Hunter Biden dołącza do zarządu Burisma Holdings, ukraińskiej spółki energetycznej.

‼️2014 – Metabiota, prywatna organizacja komercyjna specjalizująca się w badaniu zagrożeń pandemicznych, zostaje odłączona od Global Viral. Neil Callahan i John DeLoche, pracownicy firmy Hunter Biden Rosemont Seneca Partners, zostają powołani do zarządu Metabiota. Global Viral i Metabiota zaczynają otrzymywać finansowanie z Departamentu Obrony USA.

‼️2014 – Metabiota wykazuje zainteresowanie Ukrainą i zaprasza Huntera Bidena do “zapewnienia kulturalnej i gospodarczej niezależności Ukrainy od Rosji”.

‼️2014 – Metabiota i Burisma Holdings rozpoczynają współpracę nad nienazwanym “projektem naukowym na Ukrainie”.

‼️2014 – Metabiota, Global Viral i Black & Veatch Special Projects rozpoczynają pełnoprawną współpracę w ramach amerykańskich programów DoD.

‼️2014-2016 – Realizacja kontraktów Metabiota i US DoD, w tym projektu o wartości 300 000 USD na Ukrainie.

‼️2016 – Obywatelka USA Ulana Nadia Suprun, potomkini ukraińskich nazistów, zostaje mianowana p.o. ministra zdrowia Ukrainy. Program współpracy amerykańskiego DoD i ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia zostaje znacznie rozszerzony.

‼️2016 – wybuch świńskiej grypy wśród personelu ukraińskiego Ministerstwa Obrony pilnującego laboratorium biologicznego w Charkowie na Ukrainie; 20 ofiar śmiertelnych.

‼️2016 – były asystent sekretarza obrony USA Andrew Weber zostaje mianowany szefem globalnego działu partnerstw Metabiota.

‼️2016 – EcoHealth Alliance, struktura założyciela Global Viral Nathana Wolfe’a, jest zaangażowana w badanie koronawirusów przenoszonych przez nietoperze w laboratorium w Wuhan w Chinach.

‼️2016 – DTRA i ukraińskie Ministerstwo Zdrowia przedłużają umowę po uzyskaniu zgody ukraińskiego Ministerstwa Obrony.

‼️2019 – pandemia zmutowanego koronawirusa nietoperzy COVID-19 rozpoczyna się od wybuchu epidemii w Wuhan.

‼Luty 24, 2022 – rozpoczęcie rosyjskiej operacji Z na Ukrainie.
‼Luty 24-25, 2022 – szybka eliminacja szczepów w biolabach na Ukrainie.

‼Marzec 8, 2022 – Podsekretarz stanu USA ds. politycznych Victoria Nuland otwarcie przyznaje, że istnieją ośrodki badań biologicznych finansowane przez USA.

PRZEŚLIJ DALEJ‼️

EN / DE