Connecting Consciousness

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CC I POLITYKI

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CC I POLITYKI

Pamiętając, że rok 2024 jest rokiem wyborczym w USA Connecting Consciousness jest organizacją duchową, a nie polityczną.
Wspieramy jednak suwerenność jednostki i rządy prawa.

Od czasu do czasu gościnni mówcy będą mieli opinię, która niekoniecznie jest opinią CC. Żaden członek nie powinien angażować się w politykę w imieniu CC, co nie wyklucza pełnienia funkcji politycznych we własnym imieniu.

Na przykład; są gubernatorzy USA i członkowie kongresu, którzy są członkami CC, ale nie przynoszą go na spotkania, ani nie prowadzą kampanii politycznej w imieniu CC.

EN / DE