Connecting Consciousness

Prosimy o rozważenie darowizny…

Wielu członków CC pytało nas, czy mogą przekazać darowiznę.

Podczas gdy czekamy na RV, bardzo pomocne byłoby otrzymywanie darowizn na opłacenie serwerów CC, e-maili i Mighty Networks itp., z których wszystkie kosztują setki £ / $ miesięcznie.

W ostatnich miesiącach nastąpił wzrost kosztów, które wcześniej Simon pokrywał z własnej kieszeni.

Jeśli nie będziemy w stanie zebrać wystarczającej kwoty, czekając na finansowanie przez RV, zdolność członków do komunikowania się niestety ustanie.

Dziękujemy.

EN / DE