Connecting Consciousness

Święta Mądrość – Uwolnienie smoków i życie w prawdzie. 5 września 2023 r.

Sacred Wisdom with Connecting Consciousness – Otwieranie naszych serc i umysłów, łączenie się z naszą wewnętrzną mądrością i autentycznością.

https://www.connecting-consciousness.org

www.simonparkes.org/monthly-spiritual-topics
https://t.me/RebeccaParkes

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych prelegentach, odwiedź ich strony internetowe:
Grandmother Mulara: https://grandmotherwisdom.com
Sue Cimino: https://www.suecimino.com

EN / DE